Aurskog-Finstadbru SK har ikke hatt et allidrettstilbud for barn mellom fem og sju år på mange år.

Onsdag var den første kvelden i Aurskoghallen for det nye tilbudet, og responsen var overveldende.

– Det kom over 60 barn, med foreldre. Vi visste jo at behovet var der og flere har etterspurt allidrett i klubben, men at det skulle komme så mange, var over all forventning. Det var rett og slett rørende, sier leder Vegard Tønsberg i AFSK.

Klubben hadde skaffet til veie fire instruktører, som sammen med noen foreldre, tok seg av barnas aktivitet, mens foreldrene hadde møte med hovedstyret i klubben.

– Flere foreldre har allerede meldt interesse for å ta i et tak. Målet er at tilbudet skal bli selvgående ganske snart. Det var ekstra moro å se en del fjes, både foreldre og barn, som aldri hadde vært i Aurskoghallen tidligere. Tilbudet er helt i tråd med vår visjon om å ha et tilbud til alle aldersgrupper i bygda.

– Allidrett vil være en fin inngangsport til andre aktiviteter i AFSK når barna blir eldre. Her vil det bli anledning til å teste ut flere forskjellige idretter, sier en fornøyd AFSK-leder, som ønsker alle velkommen tilbake til allidrettstrening i hallen også neste onsdag.