Arne (37) er den nye eiendomssjefen

– Senteret er en viktig miljøskaper og limet i lokalsamfunnet.