Arbeidsledigheten fortsetter å falle

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I april ble det 780 færre helt arbeidsledige i Akershus sammenlignet med i fjor. Se de lokale kommunetallene.

DEL

– De siste månedene har vi sett flere tegn på at norsk økonomi er i bedring. Det er nå 2,2 prosent av arbeidsstyrken i Akershus som er helt arbeidsledige, sier fylkesdirektør, Inger Anne Speilberg i en pressemelding.

Denne måneden er det reduksjon i ledigheten i alle aldersgrupper. Størst nedgang er det blant de under 30 år.

Størst nedgang innen bygg og anlegg

Ledigheten går ned i de fleste yrkesgrupper i april. I antall personer, er nedgangen størst innen bygg og anleggsarbeid. Her har antall arbeidsledige gått ned med 137 personer. Det er en liten økning i antall ledige innen IKT – og ingeniør fag, men den er kun på 4 prosent sammenlignet med i fjor.

Sammenlignet med i fjor var det ved utgangen av april 716 færre helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under ett år.

Størst nedgang i Sørum

Av kommunene i Indres nedslagsfelt er det Sørum som har hatt størst tilbakegang i antall arbeidsledige. Ved utgangen av april var det 209 helt arbeidsledige, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Nedgangen fra samme periode i fjor er på 17 prosent, eller 43 personer.

I Aurskog-Høland var det 207 helt arbeidsleidge, som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Nedgangen er på 15 personer, som er ned 7 prosent.

Fet hadde i samme periode 151 arbeidsledige, eller 2,4 prosent. Det er 9 færre arbeidsledige enn på samme tid i fjor, og utgjør en nedgang på 6 prosent.

Artikkeltags