Slutter som bygdas prest: – Jeg tror sant å si at tida er inne

Gunnar Øvstegård slutter i stillingen som sogneprest. Men ferden går ikke så langt.