Se listen over hvilke ansatte kommunen ønsker å hedre

Kommunen ønsker å gi en påskjønnelse til ansatte med 25 års tjeneste.