32 søkte på jobben, nesten alle var lokale: – Det er stort for folk å ha jobb i kommunen

– Jeg synes det er morsomt at så mange er søkt, sier daglig leder.