Over 100 flere arbeidsledige i Indres distrikt på ett år

Rapporterer: Direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen

Rapporterer: Direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen

Økningen er størst i Aurskog-Høland.

DEL

Ved utgangen av januar 2019 er det registrert 7.002 helt arbeidsledige i Akershus, som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 331 helt ledige fra januar i fjor, da ledigheten var på 2,1 prosent. Landet som helhet har en ledighet på 2,6 prosent i januar.

– Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Akershus med ledighet et godt stykke under landsgjennomsnittet, sier direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen.

I Aurskog-Høland er det 233 helt arbeidsledige innbyggere, som utgjør 2,8 prosent av den totale arbeidsstyrken. Dette er 34 flere enn for ett år siden.

I Sørum er det 227 helt arbeidsledige innbyggere (2,3 prosent), noe som er 36 flere enn på samme tid i fjor. Også i Fet øker ledigheten. Der er nå 163 innbyggere helt arbeidsledige (2,6 prosent), 38 flere enn på samme tid i fjor.

5.351 ledige stillinger i januar

I Akershus deltar 1.786 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i januar. Sammen med de helt ledige er det 8.788 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 2,7 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av januar 2019.

Blant fylkets kommuner er ledigheten høyest i Ullensaker. Der er ledigheten på 3,1 prosent. Lavest ledighet er det i Gjerdrum og i Hurdal, begge med 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Mer informasjon om ledigheten i kommunene i Akershus finner du i vedlagte statistikknotat.

Det er lyst ut 5.351 nye ledige stillinger i Akershus i januar. Dette er 9 prosent flere ledige stillinger enn på samme tidspunkt i fjor. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 1.013 stillinger og ingeniør og ikt-fag og anlegg med 748 stillinger.

Artikkeltags