Ledigheten i Akershus under landsgjennomsnittet

Lise Westly, fungerende direktør i NAV Øst-Viken

Lise Westly, fungerende direktør i NAV Øst-Viken

DEL

Det er registrert 6.178 helt ledige i Akershus i mai, 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 275 helt ledige fra mai i fjor, da ledigheten var på 1,8 prosent. Norge som helhet har en ledighet på 2,1 prosent.

I Aurskog-Høland er det 199 helt arbeidsledige innbyggere, to flere enn på samme tid i fjor. I Sørum er tallet 207, 20 flere enn på samme tid i fjor. I Fet er 148 innbyggere helt arbeidsledige, 24 flere enn på samme tid i fjor.

– Ledigheten har økt noe i Akershus, men den er fortsatt godt under landsgjennomsnittet, sier Lise Westly, fungerende direktør i NAV Øst-Viken.

Det er 1.454 helt ledige under 30 år i Akershus, 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 692 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i mai. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 2 146 personer.

Ungdomsledigheten har økt med 301 personer fra mai 2018 til mai 2019, fordelt på 201 flere unge helt ledige og 100 flere unge arbeidssøkere på tiltak.

Artikkeltags