Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidsledigheten doblet i Aurskog-Høland og Lillestrøm

I Aurskog-Høland og Lillestrøm er arbeidsledigheten doblet den siste uka.

Dagsfersk statistikk fra NAV viser at 41.481 personer er registrert som helt ledige i region Øst-Viken.

Det utgjør 11 prosent av arbeidsstyrken. Ikke en gang under finanskrisen i 2008 var ledigheten så høy som nå.

NAV ber om at permitterte og arbeidsledige synliggjør sin kunnskap, slik at helsevesenet og andre kan finne kvalifisert personell.

– Flere av de som nå blir permittert eller blir ledige, kan ha kvalifikasjoner som er etterspurt i helsevesenet eller andre kritiske samfunnssektorer. Jeg vil oppfordre både arbeidsgivere, arbeidsledige og permitterte til å bruke nav.no og arbeidsplassen.no for å registrere seg og legge inn CV'en sin, sier direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen.

– Det er ikke bare formell kompetanse som blir viktig fremover. Alle bør tenke gjennom hva de er gode på og hva man kan tenke seg å få erfaring i. Du kan få jobb i et helt annet yrke enn det du vanligvis jobber i, så her er det bare å tenke litt i andre baner, sier Steinar Hansen.

Dobling i Aurskog-Høland og Lillestrøm

I Aurskog-Høland er 819 personer registrert arbeidsledige per 24. mars, det er nær en dobling fra forrige uke da 412 var meldt arbeidsledige. Antallet utgjør 9,1 prosent av arbeidsstyrken.

For Lillestrøm sin del, er 5.460 personer registrert arbeidsledige per 24. mars. Det er også den kommunen med størst økning i antall personer som har blitt arbeidsledige i løpet av den siste uka. For en uke siden av tallet 2.676. Andelen arbeidsledige i Lillestrøm utgjør 11,7 prosent av arbeidsstyrken.

Ser man på mars under ett, er arbeidsledigheten nærmest firedoblet i de to kommunene fra 3. mars og fram til dags dato.

I Ullensaker er nå 16,3 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledige, og er den kommunen i Viken-regionen med høyest ledighet.

Den yrkesgruppen med størst ledighet, er personer som jobbet innen butikk- og salgsarbeid. Her er nærmere 8.000 personer ledige i Viken. Neste gruppe er personer som har jobbet innen transport og reiseliv, denne gruppen utgjør drøyt 5.500 personer av arbeidsledige.

Kommentarer til denne saken