Arbeidene er ferdig – likevel må passasjerene kjøre buss i flere måneder til

Selv om arbeidene på linja er ferdig, kjøres det buss for tog i tre måneder til.