Mange fikk hverdagen snudd på hodet i mars, med hjemmekontor og stengte barnehager og skoler på grunn av pandemien.

Men det er ikke bare privatpersoner som er blitt rammet, påpeker Høland og Setskog Sparebank.

– Dette er noe også lag og foreninger rundt om i lokalsamfunnet har fått kjenne på. Mange har måttet stenge anleggene sine, og avbryte øvelser, treninger og møter. Den økonomiske situasjonen til flere har blitt helt annerledes, og forholdene er stramme, skriver banken i en pressemelding.

– For å holde hjulene i gang, og sørge for at både barn og voksne kan fortsette med interessene sine, også etter at pandemien er over, har Høland og Setskog Sparebank derfor bestemt seg for å dele ut ekstraordinære gaver til nettopp disse foreningene.

Høland og Setskog slår fast at lokalsamfunnet prioriteres høyt, og banken gir derfor en håndsrekning til frivilligheten.

– Vår visjon er å bidra til å bygge et godt lokalsamfunn. Frivilligheten er en viktig byggestein i det, og vi tenker det er ekstra viktig å støtte opp i en krevende tid, sier John Sigurd Bjørknes, administrerende banksjef i Høland og Setskog Sparebank.

Til sammen deler banken ut pengegaver pålydende 300.000 kroner fordelt på totalt 20 mottakere. Blant disse er:

  • Aurskog-Høland Fotballklubb
  • Løken skolekorps
  • Søndre Høland Idretts- og ungdomslag
  • Aurskog-Høland friidrett

– Størrelsen på hver enkelt gave er bestemt ut fra antall medlemmer og hvorvidt de har en sponsoravtale med banken fra før. I praksis betyr dette at de som ikke har sponsoravtale, og samtidig mange medlemmer, mottar en større sum.

Høland og Setskog Sparebank legger til at det allerede i mars ble besluttet at idrettslag skulle få rente- og avdragsfrie lån.

– Dette har også gitt store utslag, da flere av dem eier store haller eller klubbhus. Rente- og avdragsfritt lån er noe som vil vare til høsten, på et tidspunkt der forholdene forhåpentligvis har blitt mer normale, skriver banken i pressemeldingen.