Klima- og miljødepartementet har opprettholdt rovviltnemndenes vedtak og går inn for å felle tre ulveflokker i grenserevir innenfor ulvesonen.

Det skriver VG.

Det er grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka det åpnes for felling i. I Sverige er fellingen av ulv i samme revirer blitt stanset av rettsvesenet.

Dermed åpnes det ikke for ordinær fellingstillatelse for ulvene i Mangenreviret.

– Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske. Regjeringen har fulgt rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kochohonka, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide ifølge VG.

Frykter feil ulv felles

Mangenreviret har blitt foreslått tatt ut flere ganger tidligere, blant annet i fjor.

Etter klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet i desember i fjor ble det ingen lisensfelling likevel. Årsaken var at dette reviret ligger inntil det helnorske Setten-reviret, der en hannulv er regnet som genetisk viktig.

Det har vært uttrykt bekymring for at ulver fra Setten-reviret kan komme inn i fellingsområdet og bli skutt ved en feil.

1. januar i fjor startet jakten på Aurskog-reviret. Seks ulver ble felt, før lisensfellingen ble stanset av Statsforvalteren i Oslo og Viken 1. februar. Bakgrunnen var at to av de felte ulvene ikke tilhørte Aurskog-reviret.

DNA-prøvene viser at de to ulvene, en hanne og ei tispe, var et par som nylig hadde etablert seg mellom Aurskog-reviret og Mangenreviret. Sporingsdata viser at tispa skal ha utvandret fra et svensk revir, mens hannen er født i Rømskog-reviret.