Gå til sidens hovedinnhold

Antall arbeidssøkere synker betraktelig

Antall arbeidssøkere har blitt redusert betraktelig de tre siste ukene i Aurskog-Høland og Lillestrøm.

Dagsferske tall fra NAV viser at tallene har sunket fra 781 registrerte arbeidssøkere 21. april til 536 registrerte arbeidssøkere per 12. mai.

Det betyr 245 færre arbeidssøkere i løpet av de tre siste ukene i Aurskog-Høland.

Det betyr samtidig at andelen arbeidssøkere sett opp mot den samlede arbeidsstyrken har sunket fra 8,1 prosent til 6 prosent i den samme perioden.

For Lillestrøm kommune sin del er det også en betydelig reduksjon i antall arbeidssøkere.

I storkommunen er antall arbeidssøkere redusert fra 5.547 til 4.254 de tre siste ukene, det betyr en reduksjon på 1.293.

21. april var 11,9 prosent av arbeidsstyrken arbeidssøkere, 12. mai er det tilsvarende tallet redusert til 9,1 for Lillestrøm kommune sin del.

Antall arbeidssøkere skjøt i været da Norge ble koronastengt i mars. Både Aurskog-Høland og Lillestrøm opplevde nærmest en dobling av antall ledige fra den ene uka til den andre i mars.

Flere delvis ledige

Videre viser tallene fra NAV at 56.469 personer er registrert som arbeidssøkere i region Øst-Viken.

Det utgjør 15 prosent av arbeidsstyrken. Det er 2.791 færre enn i forrige uke, da andelen var 15,7 prosent.

Dette er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Blant arbeidssøkerne er 32 145 helt ledige, det utgjør 8,5 prosent av arbeidsstyrken. 22 399 personer er delvis ledige, noe som utgjør 5,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en solid nedgang i antallet helt ledige, men en stor økning i antallet delvis ledige.

Andelen permitterte er 9 prosent av arbeidsstyrken.

I landet totalt er det nå registrert 389 876 arbeidssøkere, noe som utgjør 13,9 prosent av arbeidsstyrken. 218 100 av disse er helt ledige, som er en andel på 7,8 prosent.

– Det er positivt at antallet arbeidssøkere fortsetter å synke. Selv om vi ser en økning i antall delvis ledige personer, har antallet helt ledige gått ned med over 3 800 personer i Øst-Viken den siste uka, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Det samme mønsteret gjør seg gjeldende i nesten alle kommunene i Øst-Viken; en reduksjon i arbeidssøkermassen som følge av flere delvis ledige, men færre helt ledige.

Flest arbeidssøkere i Ullensaker

Ullensaker er den kommunen i Øst-Viken med høyest andel arbeidssøkere; nærmere bestemt 24 prosent. Kommunene som er tilknyttet Gardermoen opplever fortsatt det største trykket, men det er en reduksjon i arbeidssøkermassen også der.

LES OGSÅ: Har permittert over tusen – nå kommer oppsigelsene: – Det er en spesiell stemning på jobb om dagen

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten anslås å øke til 5,9 prosent

Kommentarer til denne saken