Andreas tar med seg 120 arbeidsplasser fra Oslo til Indres distrikt: – Hensynet til de ansatte var avgjørende

En ny analyse viser at ingen andre steder i Norge har så rask vekst i antall arbeidsplasser som Romerike.