– Alle kan søke om krisestøtten

Lokalpolitikeren tar til motmæle.