– Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, opplyser Riksmekleren.

Lill Sverresdatter Larsen, som er leder i sykepleierforbundet og forhandlingsleder for Unio, sier lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig.

– Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier hun.

De streikende er i all hovedsak medlemmer i Norsk Sykepleierforbund (207), men også enkelte medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, Utdanningsforbundet og Det norske maskinistforbund legger ned arbeidet.

Forsiktig streikeuttak

– I år har vi også tatt hensyn til koronaberedskapen, og det er derfor få medlemmer vi ser vi kan ta ut i en forsvarlig streik. Vi er uunnværlige og vi er også ansvarlige, sier Lill Sverresdatter Larsen.

I første omgang tas 313 av Unios om lag 48.000 medlemmer ut i streik. A-hus, Helse Bergen, Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital er omfattet av første uttak.

Unio omtaler selv uttaket som forsiktig, og sier streiken hovedsakelig vil ramme såkalt elektiv virksomhet, poliklinisk virksomhet og stabsfunksjoner ved de berørte sykehusene.

Beklagelig streik

Arbeidsgiversiden ved Spekter beklager at det ble streik.

– Det er beklagelig at Unio velger å ta sine medlemmer ut i sykehusstreik. Spekter og sykehusene har i forhandlinger tilbudt en løsning innenfor en økonomiske ramme som andre arbeidstakere i Norge kan forvente i år, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

– Vi hadde håpet at vi med Riksmeklerens hjelp skulle finne fram til en enighet med Unio, men må konstatere at det ikke lot seg gjøre, fortsetter hun.

Direktøren utelukker ikke at streiken kan berøre tilbudet til pasientene.

– Vi beklager at streiken kan berøre tilbudet til pasientene, men sykehusene vil uansett innrette driften slik at pasientbehandlingen er trygg og sikker, påpeker Bratten.

– Høy offentlig lønnsvekst

Hun opplyser at det er første gang siden 2010 at Unio/Norsk Sykepleierforbund og Spekter er i mekling om lønnsoppgjøret for helseforetakene. Bratten påpeker også at når vi ser på perioden 2014 til 2020 er samlet lønnsvekst høyere i offentlig sektor enn i industrien.

– I denne perioden er samlet lønnsvekst for NSF og offentlig sektor om lag 17–18 prosent, mens samlet lønnsvekst for industriarbeidere er på underkant av 16 prosent.

Allerede sykepleierstreik i kommunen

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer de såkalt fristilte statlige virksomhetene, som i tillegg til de regionale helseforetakene inkluderer virksomheter som Posten, Vy, Avinor, NRK og store deler av kulturlivet.

Unio har tatt ut nesten 2.150 sykepleiere i streik i den kommunale helsetjenesten i deler av landet, deriblant Oslo. Torsdag bekrefter Unios forhandlingsledere opp mot KS og Oslo kommune at det fortsatt ikke er kontakt mellom partene. Streiken har vart siden 27. mai.

Det pågår også en streik på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Fjaler, der sju medlemmer av Fagforbundet i LO har lagt ned arbeidet siden 18. mai.