Det kan bli utfordringer med leveransekapasitet på norske pass også i 2023, står det i et brev Politidirektoratet har sendt Justis- og beredskapsdepartementet.

«Thales har varslet at vi må være forberedt på utfordringer med leveransekapasitet også i 2023», heter det i brevet, som Aftenposten har fått innsyn i.

Thales er leverandøren som norske myndigheter har valgt til å produsere norske pass.

Aftenposten har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om svar på hva som er gjort for å hindre leveringsproblemer i 2023, men de henviser tilbake til POD, skriver avisen.

Etter måneder med produksjonsutfordringer og etterslep på pass, ble nasjonale ID-kort rammet av produksjonsfeil i august da produsenten oppdaget en svakhet mellom antenne og chip i ID-kortet som gjorde kortet vanskelig å lese.

Svakheter i kø- og timebestillingssystemet hos politiet har også vært en utfordring. I brevet fremgår det at det er behov for å ha flere operative skranker i beredskap i fremtiden, spesielt i det sentrale østlandsområdet og i de større byene, skriver Aftenposten.

(©NTB)