– Et fond som passer oss veldig bra!

Oppgraderer hallen og kunstgressbanen.