– Sier kommunen ja til å garantere for AFSK-lån, vil det komme enda flere søknader

ØNSKER Å SPARE PENGER: AFSKs Flemming Christoffersen (foran t.v.) og Steinar Aasen har Idrettsrådet og Gro Anita Kversøy og Jan Rune Fjeld (bak t.h.) i ryggen når de søker om kommunal garanti for å flytte lånet sitt til Kommunalbanken. FOTO: ROGER ØDEGÅRD

ØNSKER Å SPARE PENGER: AFSKs Flemming Christoffersen (foran t.v.) og Steinar Aasen har Idrettsrådet og Gro Anita Kversøy og Jan Rune Fjeld (bak t.h.) i ryggen når de søker om kommunal garanti for å flytte lånet sitt til Kommunalbanken. FOTO: ROGER ØDEGÅRD

Artikkelen er over 3 år gammel

AURSMOEN: Mandag skal AFSKs søknad om at Aurskog-Høland kommune skal stille garanti for anleggslånene til klubben behandles i formannskapet. Administrasjonen innstiller på å innvilge søknaden.

DEL

AFSK hadde per 31. desember 2016 samlet lån på nesten 11 millioner kroner, som klubben ønsker å flytte fra Aurskog Sparebank til Kommunalbanken for å oppnå en halvering av sine rentekostnader fra rundt 500 000 kroner til 250 000 kroner.

I forslaget til vedtak fra administrasjonen heter det blant annet at «Aurskog-Høland kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inntil kr 11 000 000,- som Aurskog-Finstadbru sportsklubb tar opp for å refinansiere klubbens anleggslån».

Videre forutsettes det at kommunens maksimale garantiansvar ikke kan overstige 12,1 millioner kroner.

Videre foreslås det at garantien gis under forutsetning av AFSK setter av minst 50 prosent av rentebesparelsen til vedlikeholdsfond.

«Administrasjonen vurderer saken til at det er gode grunner til å gi AFSK kommunal garanti da dette vil bedre økonomien til AFSK», heter det også.

I saksbehandlingspapirene kommer det fram at administrasjonen har undersøkt saken grundig, de henviser blant annet til andre kommuner i nærheten som har ytt kommunale garantier til anlegg.

Garanterer

Nittedal kommune har ytt garanti til Hakadal Idrettslag til kjøp og drift av Varingskollen skisenter og Rakkestad kommune har stilt simpel kausjon overfor Rakkestadhallene AS.

Det er også administrasjonens vurdering at et positivt svar i denne saken vil kunne medføre at andre frivillige organisasjoner vil be om tilsvarende garantier.

«Likebehandlingsprinsippet tilsier at andre søknader da må behandles på tilsvarende måte. Administrasjonen ønsker derfor å belyse generelle vurderinger og skissere mulige kriterier for tildeling av garanti», heter det videre.

Administrasjonen mener det også må vurderes hvorvidt det skal eller kan skilles mellom typer av organisasjoner: «Det er usikkert om det er saklig grunn til å skille mellom idrettslag, og mellom idrettslag og andre frivillige organisasjoner».

Leder Steinar Aasen i AFSK er henrykt over innstillingen, men presiserer at det er Aurskog-Høland idrettsråd som har gått opp løypa.

– Idrettsrådet har arbeidet i mange år med dette temaet. Det er meget gledelig at Aurskog-Høland kommune anerkjenner den jobben frivillige lag og foreninger legger ned og innstiller på å gi oss kommunal garanti, slår Aasen fast overfor Indre Akershus Blad.

I en artikkel tidligere i vinter, slo daglige ledere fra både SHIUL, BSF og Høland IL fast at disse fleridrettslagene med stor sannsynlighet også vil søke om kommunal garanti for sine lån dersom AFSK fikk gjennomslag for søknaden sin.

Artikkeltags