Vedtaket om treningsstudio i Aurskoghallen er ugyldig

– HELT NYTT: AFSK-leder Steinar Aasen (t.h.), her sammen med klubbens daglige leder Flemming Christoffersen, foretar seg ingenting i forhold til gårsdagens vedtak om å gå videre med planene om treningsstudio i Aurskoghallen før han får sjekket om vedtaket er gyldig eller ei. FOTO: TRYM HELBOSTAD

– HELT NYTT: AFSK-leder Steinar Aasen (t.h.), her sammen med klubbens daglige leder Flemming Christoffersen, foretar seg ingenting i forhold til gårsdagens vedtak om å gå videre med planene om treningsstudio i Aurskoghallen før han får sjekket om vedtaket er gyldig eller ei. FOTO: TRYM HELBOSTAD

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

AURSMOEN: Vedtaket på AFSKs ekstraordinære årsmøte i går kveld om å gå videre med planene om å etablere treningsstudio i Aurskoghallen er ugyldig.

DEL

Det var stor uenighet på årsmøtet om det var riktig  og gå videre med planene om å omdisponere deler av andre etasje av Aurskoghallen til treningsstudio.

Avstemningen endte 15-15, mens det var to blanke stemmer, men møteleder og leder av AFSK, Steinar Aasens ble avgjørende for å gå videre med planene.

Trodde alle da de forlot Aurskoghallen.  

Realiteten er imidlertid en annen.

– Det gis ingen anledning til å avgi dobbeltstemme i forbindelse med et årsmøtevedtak. Hvis stemmegivningen blir uavgjort faller forslaget. Da kreves det flertall i et nytt årsmøte før forslaget blir gyldig, sier seniorrådgiver i Akershus idrettskrets, Kent Simonsen til Indre Akershus Blad.

Han viser til paragraf 16 om stemmegivning på årsmøte;

«Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt».

– Dette var helt nytt for meg. Jeg var av den formening at møteleder hadde dobbeltstemme på bakgrunn av tidligere erfaringer fra foreningslivet. Men hvis idretten har andre regler, skal vi selvsagt forholde oss til disse. Styret i AFSK vil ta kontakt med Akershus idrettskrets for å få bragt klarhet i denne saken. Inntil det blir gjort vil vi naturligvis ikke foreta oss noe mer i den, sier Steinar Aasen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken