50 er ikke nok

Av

Selv den tynne teltduken som før skjermet for de kaldeste nordavindsgufsene og holdt klær og folk tørre, er nå borte.