I brevet står det: «Du får denne eposten fordi analyser viser at du i første halvår 2019 har brukt takst 2cd betydelig mer enn gjennomsnittet», skriver TV 2.

2cd-takst legger legene på som et tillegg i tidsbruken der konsultasjonen varer over 20 minutter. Taksten kostet samlet 1,1 milliarder kroner i 2018.

– Det er strevsomt å komme inn i allmennpraksis nå, og legene jobber på spreng. Så får man i tillegg et sånt brev. Det kan være den lille dråpen som gjør at man kanskje vil finne på noe annet, sier fastlege Bente Prytz Mjølstad ved Saksvik legesenter.

Hun sier at hun kjenner til flere yngre leger som tok brevet personlig, og kaller det et paradoks.

En nylig gjennomgang av fastlegeordningen viste at én av ti fastleger vurderer å slutte. Flertallet sier årsaken er den høye arbeidsbelastningen, ifølge rapporten fra EY (tidligere Ernst & Young) og Vista Analyse.

– Fastleger skal bruke den tiden som er nødvendig med pasientene. Det er derfor vi har en egen takst som gir betaling for det, sier helseminister Bent Høie (H).

Høie sier at dette ikke er et signal til fastlegene om å bruke mindre tid med pasientene, men at det er viktig å få sammenlignet sin egen praksis med andre. Han understreker at brevet er en del av en kampanje fra Helfo som skal bidra til at fastlegene reflekterer over tidsbruken.

– Målet med kampanjen er å gjøre det lettere for leger og andre helseaktører å sette fram riktige refusjonskrav, sier fungerende avdelingsdirektør Kari Melle i Helfo.

(©NTB)