De aller fleste som prøver å krysse grensen, er vaksinerte, men det er mange som mangler gyldig test, og mange kan ikke reglene, skriver NRK.

Kun 20 prosent av de nær 1.500 som er blitt bortvist siden de nye innreisereglene trådte i kraft, er nordmenn. Mange er danske og tyske turister som har feiret jul og nyttår i Norge og skal hjem gjennom Sverige.

Trafikken over Svinesund, den største av grenseovergangene, har blitt kraftig redusert. Dagen før svenskene strammet inn reglene og innførte krav om negativ koronatest uansett vaksinestatus, passerte over 8.100 biler grensa. Dagen reglene trådte i kraft, var tallet under 2.700.

(©NTB)